Dodali jsme do administrace nové funkce

Nyní v nastavení najdete záložku obecné a můžete nastavit odesílané maily. Sami si je můžete měnit.