Novinky na nástěnce | Newslettery mají upravené logy | Devel MC

Pokud se budete chtít podívat na odeslané maily ze systému, máte k dispozici LOG.