Novinky na nástěnce | Pokud využíváte NEWSLETTER, nastavili jsme frontu odesílání po dávkách | Devel MC

Pokud využíváte NEWSLETTER, nastavili jsme frontu odesílání po dávkách, protože při větším počtu odeslaných mailů, nad 150 tis, se server někdy zastavil. Nyní odchází postupně po dávkách 500 mailů / hodinu.