Novinky na nástěnce | Všem jsme zaktualizovali admin na novou verzi V18 | Devel MC

Mnozí z vás neměli ještě převedenou verzi, nyní jsme to uděali hromadně všem, proto již můžete využívat novou verzi. Design zůstal ůmyslně stejný, ale vnitřek jsme upravili dle nových norem.